Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TISSOTOYS
sklep.tissotoys.eu

z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego TISSOTOYS sklep.tissotoys.eu, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży zabawek, za pośrednictwem Sklepu Internetowego TISSOTOYS.Uwaga:
wprowadziliśmy opcję DARMOWEJ DOSTAWY
dla zamówień złożonych na kwotę powyżej 150 zł !!!

(opcja dostępna podczas potwierdzania zamówienia)
data publikacji 7 października 2014; data obowiązywania od 22 października 2014 r.
WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

Informacje ogólne


1. Sklep internetowy obsługiwany jest przez firmę TISSO-TOYS Marcin Banach z siedzibą w Stanicy, przy ulicy Sportowej nr 15, o numerze NIP: 657-124-07-00, posiadającej stronę internetową pod adresem www.tissotoys.eu, oraz adres e-mail: sklep@tissotoys.eu

2. Przeznaczenie niniejszego sklepu internetowego to sprzedaż zabawek.

3.Oferta sklepu TISSOTOYS obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zamówienia internetowe można składać przez 24h na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, a także w soboty, niedziele i święta, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym.

5. Użytkownik, który zarejestrował się w sklepie TISSOTOYS oświadcza, że przeczytał i zaakceptował regulamin jego sklepu.


6. Wszelkie informacje, jakie widnieją na stronie sklepu internetowego TISSOTOYS nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamawiający, który zarejestrował się w e-sklepie, wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna wybranego towaru, znajdującego się w ofercie sklepu internetowego TISSOTOYS. Potwierdzone zamówienie, które złożył zamawiający, stanowi prawnie wiążącą umowę kupna-sprzedaży.

7. Zamawiający oświadcza, że składając zamówienie w niniejszym e-sklepie przeczytał i zaakceptował regulamin w nim zawarty.

Zamówienia

8. Wszelkich zamówień można dokonywać za pośrednictwem niniejszego e-sklepu, jak również w porozumieniu z konsultantem firmy TISSOTOYS.

9. Wszelkie zamówienia w niniejszym e-sklepie są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

10. Zakupy powyżej kwoty 2 000,00 PLN brutto wymagają uzupełnienia zamówienia poprzez podpisanie indywidualnego formularza zamówienia. Wypełniony formularz w postaci pliku PDF zostanie przesłany przez pracownika TISSOTOYS na adres e-mail podany w zamówieniu.

11. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie sklepu internetowego
TISSOTOYS. Wypełnienie wszystkich pozycji formularza jest obligatoryjne. Udostępnienie firmie TISSOTOYS telefonu kontaktowego klienta jest niezbędne w procesie weryfikacji zamówienia. Zamówienie, które wciągu 3 dni roboczych nie zostanie potwierdzone, nie zostanie zrealizowane, gdyż złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.

12. Zamówienia nietypowe, nieobjęte standardową ofertą TISSOTOYS, należy skonsultować ze sprzedawcą sklepu internetowego.


13.
Sklep internetowy
TISSOTOYS zastrzega możliwość wydłużenia realizacji zamówienia, spowodowanego przejściowym ograniczeniem zapasów towaru w sklepie. Firma zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, który w takim przypadku ma prawo anulować zamówienie lub zrezygnować jedynie z pozycji, wydłużającej czas realizacji zamówienia.

Ceny

14. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego TISSOTOYS są kwotami brutto, zawierającymi wliczony podatek VAT i wyrażone są w walucie polskich złotych. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo możliwości pomyłki w podanych cenach. Wszystkie zamówienia obejmujące błędne ceny będą anulowane, po uprzedniej konsultacji z klientem.

15. Kwota każdego zamówienia, przesyłanego drogą pocztową lub przesyłką kurierską jest powiększana o koszt wysyłki, o czym każdorazowo jest informowany klient przy potwierdzeniu złożenia zamówienia.

Forma płatności

16. Klient sklepu internetowego ma możliwość wyboru formy płatności za zamówienie między przelewem a pobraniem, informując o tym przy złożeniu zamówienia. W przypadku płatności przelewem, towar zostanie wysłany po uznaniu rachunku bankowego TISSOTOYS kwotą 100% zamówienia.

17. Każda przesyłka zawiera paragon fiskalny, stanowiący dowód zakupu.

18.
Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

Nazwa odbiorcy: TISSO-TOYS Marcin Banach
Nazwa banku: PKO BP
Numer konta: 54 1020 2401 0000 0702 0325 5536

Tytuł przelewu: Zapłata za nr zamówienia z dnia dd.mm.rrrr

Dostawa

19. Przesyłki dostarczane są przesyłką kurierską, na adres wskazany przez Zamawiającego, lub w inny sposób wskazany podczas składania zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie na obszarze Polski.

Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

20. Przyjęcie przesyłki przez Zamawiającego stanowi akceptację jej zawartości i potwierdzenie zgodności ze złożonym zamówieniem.

21. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona jest zobowiązany do zweryfikowania zgodności zamówienia i paragonu z otrzymaną dostawą, w momencie odbioru przesyłki. W razie stwierdzenia nieprawidłowości (niezgodność przesyłki z zamówieniem, uszkodzenie przesyłki, braki itp.) zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika firmy kurierskiej oraz bezzwłoczne powiadomienie firmy TISSOTOYS.

Ochrona danych osobowych

22. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego TISSOTOYS, są przetwarzane wyłącznie przez firmę TISSO-TOYS Marcin Banach.

23. Dane osobowe Zamawiającego wykorzystywane są:
- przy sporządzeniu i realizacji umowy,
- w celu informowania klienta o nowych produktach, usługach i promocjach, oferowanych przez
TISSOTOYS. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom dla celów marketingowych.

24. Przekazane dane osobowe Zamawiającego są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

25. TISSOTOYS zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu sklepu internetowego TISSOTOYS. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej niniejszego sklepu. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji jego postanowień niniejszego Regulaminu.

26.
TISSOTOYS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego, zaistniałe z przyczyn technicznych (przegląd, konserwacja, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych obowiązujących ustaw mających zastosowanie w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego.