Koszyk

Oto zawartość Twojego koszyka. Jeśli zmienisz zamawianą ilość któregoś z produktów, kliknij przycisk 'Zapisz'.

Możesz zachować Twój koszyk przez 72 godziny klikając przycisk 'Zapamiętaj koszyk'.

RODO

Informujemy, że wskutek złożenia zamówienia i podania nam danych wskazanych w formularzu dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Harkawy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TISSO INDUSTRY KRZYSZTOF HARKAWY, ul. Hagera 43, Zabrze, 41-800 Zabrze, NIP: 6481036143. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji złożonego zamówienia, Dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: pracownikom firmy, firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi realizację zamówienia. Dane będą przechowywane aż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do podjęcia decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych podane są w Polityce Prywatności.

Koszyk jest pusty